ARILJSKA MALINA

 
Projekat Ariljska malina je podrzan od strane Evo- pske komisije (EU) i smatra se jednim od najbitnijih projekata za unapredjenje ruralnog dela zapadne Srbije.
 
POSH&media vodi kompletni marketing Nacio- nalnog udruženja Ariljska malina koji se izmedju 
 
 
 
ostalog odnosi i na istraživanje pet stranih tržišta za sveže jagodasto voće, promocija znaka Ariljska malina, nastup na sajmu Fruit Logistica u Berlinu, kao i sve ostale vidove promocije.
 
POSH&media je u toku Januara i Februara 2012. radila na projektu prezentacije Ariljske maline na 98m2 izlozbenog prostora na sajmu Fruit Logistica u Berlinu (www.fruitlogistica.de/en/)

Za više informacija posetite naš blog www.posh.rs/blog

plava linija