BERANDA

 

Udruženje građana okupljeno pod nazivom Beranda, organizovano je sa idejom osmišljavanja i realiza- cije društveno korisnih i socijalno odgovornih projekata i akcija na teritoriji opštine Berane.

 

Kako POSH&media često učestvuje u takvim proje- ktima, pomažući sa kreativnim resenjima, vizue- lnim uoblicavanjem, operativno i logisticki... i ovaj put smo se sa zadovoljstvom priključili :)

 

Dizajn logotipa udruženja je bio prvi na spisku i uz njega knjiga standarda. Prilikom dizajniranja inspiraciju smo tražili u spoju dve bitne odlike udruženja - lokacijom i imenom. Uobličili smo u celinu prikaze geografskih odlika Berana (planina i reka) i rode kao asocijacije na mesto Beranda u Vojvodini.

plava linija