CELLULITE EXPERT

 

Cellulite Expert (www.celulitekspert.rs) je autorizovani centar za prevenci- ju, lečenje celulita i anti-aging.
 
 

Posh je za Cellulite Expert kreirala niz oglasnih poruka, redizajnirala web sajt i aktivno osmišljavala i sprovodila sve marketing kampanje.

 

 

plava linija