CENTAR ZA RAZVOJ KARIJERE

 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata je organizacija čiji je osnivač Univerzitet u Beogradu. Ključna uloga Centra za razvoj karijere je da pomaže studentima Univerziteta u Beogradu u razvoju onih znanja i veština koje će im biti od značaja pri zapošljavanju, da pomogne u sticanju radnog iskustva tokom studiranja i saznanja o svetu poslovanja, te da pripremi studente za uspešni polazak na sledeći nivo karijere nakon diplomiranja.
 

U okviru projekta „Karijerisanje – izgradi karijeru u pravom smeru“ POSH&media je kreirala vizuelni identitet projekta kako bi studentima približila usluge i aktivnosti koje pruža centar. Ciljna grupa za koju je kreiran koncept obuhvata studente prve, druge, treće, četvrte i pete godine studija, diplomce, studente na masteru kao i buduće brucoše. Na obostrano zadovoljstvo POSH agencija kontinuirano sarađuje sa CZRK-om.

 

 

plava linija