CONFLUO - Razvoj brenda

ZADATAK    
U okviru plasiranja novog proizvoda - slivnik, na tržište bilo je potrebno definisati prve korake za pozicioniranje novog branda, kao što su: dizajn key visuala, kreiranje imena proizvoda i slogan, izrada logotipa.
           
REŠENJE   
Key visual na prvom mestu prikazuje slivnik uz prateći element vodenog toka koji je modelovan tako da bude atraktivan i dina- mičan. Cilj koji ostvaruje ovakvo rešenje je skretanje pažnje u oku posmatrača i izazivanje njegove zainteresovanosti. Cela kompozicija odiše skladnom formom kao i bojama: plava i bela koje asociraju na higijenski čisto. Vizual je aplikativan na razne formate ne gubeći svoju prepoznatljivost (brending automobila, izloga, plakat, brošura itd.)
 
Ime proizvoda CONFLUO nastalo je kao rezultat iscrpnog rada na stvaranju globalno prihvatljivog imena, koje će biti prijemčivo i lako za pamćenje, kako kod kupaca na našem, tako i na internacionalnom tržištu. Latinskog i italijanskog je korena, u isto vreme ima i engleski dublet - confluence. Asocira na ušće, mesto gde se vode spajaju (con) i otiču (fluo).
Slogan – “U toku sa Vašim potrebama” sugeriše da će Confluo slivnici, svojom tehničkom fleksibilnošću i različitim kategorijama slivnika koji su u ponudi, zadovoljiti sve potrebe korisnika, kako onih profesionalnih tako i krajnjih korisnika.
PodsloganPametni slivnici” opisuje proizvod, govoreći da se radi o slivnicima – pametnim slivnicima.
Logo u svom sastavu sadrži: ime kompanije “PEŠTAN”, ime proizvoda “CONFLUO” kao i opis proizvoda “PAMETNI SLIVNICI” u vidu podslogana. Slovo “F” u nazivu Confluo stilizovano je tako da asocira na proticanje vode što je i glavna funkcija slivnika.
 

black line