Dizajn korpo materijala

ZADATAK    
Saradnja između kompanije Sika i Posh-a započela je u okviru priprema za proslavu 100 godina poslovanja Sika-e. Pripreme su zahtevale izradu korporativnog filma, kataloga, oglasnih rešejna i roll up-ova potrebnih za prezentaciju tokom proslave.
           
REŠENJE   
Sika je odlučila da proslavu jubileja proslavi putem podrške sportsko-humanitarnog dogadjaja, a u okviru istog predstavi svoje poslovanje prisutnim zvanicama i medijima. Za tu prilliku planirana je izrada korporativnog filma, oglasa, roll up-a, kataloga, kao i primena logotipa na razne reklamne materijale (majice, olovke, balone…).
Korporativni film je rađen od postojećih materijala i ranijih flimova uz dodavanje projekata i proizvoda realizovanih u među- vremenu. Agencija je pored montaže, radila na odabiru materijala, izradi scenosleda, 2D animaciji, definisanju muzičke pozadine i potrebnom titlovanju.
Oglas i roll up rešenja rađena su u skladu sa zvaničnim standardima kompanije sa akcentom na fotografije projekata u čijoj izradi su korišćeni proizvodi kompanije Sika.
Katalog je rađen za potrebe predstavljanja proizvodnog programa i industrijskih grana u kojima oni mogu naći primenu, kao i projekata u kojima su oni korišćeni. Korišćeni primeri odnosili su se na projekte iz Srbije ali i iz svih delova sveta.

black line