Dizajn korpo materijala

ZADATAK
Potrebe za korporativnim materijalima grupacije su bile značajne kako po broju različitih formata, tako i po obimu u proizvodnji. Svake godine je bilo potrebno pripremiti kreativni koncept koji će se primenjivati na sve materijale.


REŠENJE
Agencija je svake godine imala zadatak da osmisli dizajn key visual-a za sledeću godinu na nivou cele grupacije uz adaptiranje informacija za svaku ponaosob. Inspiracija za kreativna rešenja uvek je tražena u osnovnoj delatnosit preduzeća, gradnji puteva. Korporativni materijali koji su izrađivani su: vizitkarte, rokovnici, stoni planeri, stoni kalendari, zidni kalendari, memorandumi, koverte raznih formata, kese, olovke, čestitke, zahvalnice, fleš prezentacije, dorada sajta...

black line