Dizajn oglasa

ZADATAK    
Osmišljavanje oglasnog rešenja, komunikacija sa ciljnom grupom.
           
REŠENJE   
Povećanje brand awareness-a je cilj svake kompanije. Jedan od načina porasta svesnosti postojanja određenog brenda/kompanije jeste oglašavanje u medijima.

Kako bi se približio svojoj ciljnoj grupi, Celullite Expert je angažovao agenciju POSH&media. Predložili smo kanale komunikacije shodno ciljnoj grupi (odabir magazina), idejno rešenje, postprodukciju fotografija, organizovali zakup medija, dinamiku oglašavanja i praćenje efektnosti kampanje.
Primer dizajna oglasa možete pogledati na fotografijama ispod.
 

black line