Fotografisanje proizvoda

ZADATAK    
Kako je Klas i BPI stalno radio na proširenju svoje palete proizvoda, postojala je stalna potreba da se novi proizvodi fotografišu kako bi se koristili u promotivnim materijalima.
           
REŠENJE   
POSH je za potrebe raznih projekata fotografisao veći broj proizvoda, u studiju sa odgovarajućom rasvetom i nakon toga sve fotografije dorađivao u postprodukciji.
 

black line