Gazprom Neft PJSC

Kompanija ''Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad’’čiji su osnivači OAD '’Centrenergoholding'' (Grupa’’Gasprom energoholding’’) i NIS a.d. Novi Sad (Grupa’’Gasprom njeft’’) u krugu NIS-ove Rafinerije nafte u Pančevu realizuje projekat izgradnje termoelektrane-toplane (TE-TO).

Osnovni cilj TE je zadovoljenje potreba Rafinerije nafte Pančevo za tehnološkom parom i električnom energijom. Elektrana treba da zadovolji potrebe Rafinerije za procesnom, odnosno tehnološkom parom. Značajan višak električne energije biće distribuiran elektroenergetskom sistemu Srbije.

Kompanija TE-TO je raspisala tender za izbor znaka i logotipa kao i dizajn kompletne knjige standarda. Pored velike konkurencije, marketing agencija POSH&media je pobedila na tenderu i od tada saradnja između ove dva saradnika kontinuirano raste.

Nakon novog znaka, logotipa i kompletne knjige standarda, POSH tim je za zadatak dobio kompletno industrijsko brendiranje celog postrojenja kompanije TE-TO kao i poslovnih objekata u okviru fabrike. Pored navedenog radili smo i spoljno brendiranje – OOH (bilbordi) 3D logotipi za fasade i sl.spoljnih jedinica kompanije TE-TO.

 

Takođe TE-TO je POSH&mediji poverio i rad na promotivnim materijalima kao što su: brošure, lifleti, infografike itd.