Izgradnja vizuelnog identiteta

ZADATAK     
Konsultantska mreža eksperata iz različitih oblasti poslovanja koja čini takozvanu virtuelnu organizaciju pod imenom Konsultuj me angažovala je POSH u cilju izrade dizajna logotipa i osnovne poslovne dokumentacije za potrebe poslovanja.
           
REŠENJE   
Ideja kojom smo se vodili prilikom dizajna logotipa, a po brief-u klijenta, bila je fokusirana na moderne forme uz upotrebu više boja i senki i odgovarajućeg fonta. Nakon odabira jednog od predloženih rešenja, pristupili smo adaptaciji istog na poslovne materijale (memorandum, vizitkarta, koverta…).

black line