Kampanja Shopping senzacija

ZADATAK    
Osmišljavanje i izrada kampanje Delta Sport Shopping senzacija, sa datumom početka 17.07.2011. u svim maloprodajama Delta Sporta.
           
REŠENJE   
Kreiran je vizuelni koncept kampanje, kao i osmišljavanje samog naziva tj. key slogana koji će promovisati kampanju. Takođe osmišljavanje i izrada radijske reklame kao i svih pratećih promotivnih materijala: plakati, novinski oglasi, show kartoni, lifleti, brending izloga maloprodaja itd.
 

black line