Kick Off I

 
Kick Off je interni komercijalni događaj koji kompanija Coca-Cola Hellenic organizuje svake godine, za sve svoje zaposlene. To je ujedno i najbitniji događaj sa najvećim srazmerama, od strane pomenute kompanije.
 
POSH je dobio čast da organizuje Kick Off 2014. - od kreiranja kreativnog koncepta, sinopsisa događaja, scenografije, 3D video projekcija, performansa, odabira moderatora, benda i poznatih ličnosti, režiranje filmova, raznih momenata iznenađenja za zaposlene, preko nadgledanja realizacije samog događaja, do evaluacije istog. Kick Off je podeljen u dve tematske celine, te samim tim i scenografija i način režiranja kompletnog događaja. Dnevni deo – za vreme kog su zaposleni prisustvovali korporativnim prezentacijama i vecernji deo koji je zabavnog karaktera.
 
Fotografije sa event-a nalaze se ispod i prenose atmosferu sa dogadjaja.