KLAS

 

Klas postoji više od 60 godina, a danas predstavlja najvećeg proizvođača hleba i peciva u Srbiji. Prateći svetske trendove pekarstva, Klas je prepoznao po- trebu za razvojem postojećeg koncepta Klas marke- tinga. Cilj Klas-a je da održi dobru poziciju na trži- štu kao i da unapredi korporativni brand awareness i brand awareness svoje palete proizvoda.

 

POSH&media je sprovela unapređenje postojećeg koncepta key visual-a Klas-a, a kontinuiranom saradnjom svakodnevno doprinosi svežini i novi- tetima dizajna. Brojne promotivne aktivnosti, bre- nding objekata, kao i osnovna podrška u strate- škom planiranju marketinga sprovode se  u konti- nuitetu od strane POSH agencije.

 

 

 

plava linija