Konferencija za partnere I

ZADATAK   
Coca-Cola Hellenic svake godine organizuje konferenciju za svoje partnere/saradnike na kojoj se pored analize prethodnih poslovnih rezultata i najave budućih planova saradnici opuštaju i zabavljaju u prijatnoj atmosferi. POSH je imao zadatak da realizuje ovaj događaj.
           
REŠENJE
Rešenje projekta: kreiranje programa događaja, kompletna organizacija kao i osmišljavanje key visuala, kompletan brending, scenografija, izrada svih video materijala, odabir hostesa, promotivni materijal: pozivnice, zahvalnice, pakovanje za poklone, upitnik, agenda, bedževi…

Kako konferencija nije imala temu, tj konkretan naziv, osmislili smo ime i logotip konferencije: Coca-Colaboracija 2013
Naziv predstavlja zanimljivu složenicu koja na idealan način u sebi kombinuje ciljeve konferencije sa snagom i simbolikom brenda Coca-Cola. Igra reči je jasna, jednoznačna i očigledna, pa je već na prvi pogled preneta informacija, uloga i smisao konfe- rencije.
Imajući u vidu snagu Coca-Cola brenda, ovaj naziv, koji se u gotovo u potpunosti oslanja na sam brend, u istoj meri crpi njegovu (neiscprnu) snagu i plasira je za sopstvene potrebe.

Coca-Colaboracija 2013 zadovoljava sve neophodne uslove dobrog naziva:

1. ZVUČNOST:
Coca-Colaboracija se lako čita i izgovara, a zvuči skoro kao Coca-Cola. Naziv je na isti način zvučan, ritmičan i prijemčiv (co-co) pa na taj način u sebi nosi i Coca Colinu energiju i vre- dnost samog brenda.
2. ODRŽIVOST:
Stavljanje 2013 uz naziv sugeriše eventualnu tradicionalnost i samom događaju dodaje na vrednosti. Zvuči kao nastavak se- rije godišnjih konferencija, a isti naziv se zaista može koristiti i u budućnosti - npr. Coca-Colaboracija 2014.
   
3. VIZUELIZACIJA:
Coca-Colaboracija u vizuelnom smislu ne samo da zvuči već lako može i da “izgleda kao Coca-Cola”, a vizuelni utisak je najjači čulni utisak kod ljudi.
4. SMISAO:
a) Coca-Colaboracija sadrži ceo naziv brenda što nedvosmi- sleno dovodi u vezu konferenciju sa organizatorom.
b) Naziv koji u sebi sadrži reč “collaboration”, usklađen je sa smislom i ciljevima konferencije: Saradnja distributera u ostvarivanju zajedničkog cilja.
   

black line