KONSULTUJ ME

 

Agencija za konsalting i edukaciju u oblasti menadžmenta. Agencija Konsultuj.me predstavlja mrežu poslovnih eksperata iz različitih oblasti poslovanja koja čini takozvanu virtuelnu organizaciju, kao savremen oblik organizovanja koji ne zahteva stalno angažovanje.
 
POSH&media aktivno učestvuje u:
- Stvaranju i održavanju vizuelog identiteta
- Izradi print materijala

 

plava linija