Loyalty program 2016

Marketinška agencija Posh & Media ovog leta organizuje loyalty program za kompaniju Lafarge. Program je namenjen profesionalnim korisnicima građevinskog materijala. Promotivne aktivnosti organizuju se na više od 50 stovarišta. Loyalty funkcioniše po principu sakupljanja bodava, koji se dobijaju kupovinom Lafarge proizvoda. U zavisnosti od broja sakupljenih bodova učesnici mogu da izaberu neki od 31 ponuđenih poklona. Ceo asortiman poklona sačinjen je od alata i opreme koja bi dalji rad učesnima olakšala i učinila efikasnijim. Na svakom stovarištu se pored nagradnog dela održava i prezentacija asortimana, kako bi bolje približili Lafarge proizvode profesionalnim korisnicima. Promo tim tokom meseca maja obilazi stovarišta i prestavlja sistem korisnicima, a nagradni program se nastavlja do oktobra, do kada se pokloni mogu preuzeti.