Messe Berlin sajamski nastup

ZADATAK
Projekat Ariljska malina je podržan od strane Evopske komisije (EU) i smatra se jednim od najbitnijih projekata za unapređenje ruralnog dela zapadne Srbije iz oblasti uzgajanja voća. Kao deo projektnog plana za unapređenje proizvodnje i prodaje, predviđeno je izlaganje na najvećem svetskom sajmu voća, Fruit Logistica u Berlinu. Zadatak agencije bila je organizacija sajamskog izlaganja, organizacija puta i uređenje štanda.

REŠENJE
Pored logističke podrške u planiranju, organizaciji, rezervacijama i nadzoru same izvedbe planiranih aktivnosti, Agencija je radila i na idejnom uređenju štanda na kojem su predstavljene članice udruženja uzgajivača voća iz Zapadne Srbije. Pored osmišljavanja scenografske postavke elemenata, izrađena su i kreativna rešenja za brendiranje zidova, pultova i totema. Takođe, priprema i pro- dukcija promotivnih materijala, brošura, kesa, vizitkarti i drugih potrebnih materijala bio je zadatak POSH&media-e.

black line