NIS - Naftna industruja Srbije

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet širokog asortimana naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike.

Sa POSH&mediom NIS je započeo saradnju 2015 godine na polju dizajna i implementacije dizajnerskih rešenja za brendning NIS pumpnih stanica.

POSH&media je zadužena za brendiranje preko 200 NIS pumpi kao i dizajn svih promotivnih materijala koji prate razne akcije, obaveštenja, upustva, promocije a koji se nalaze na samim benzinskim stanicama.