Novinski oglas

Povodom svečanog otvaranja novog beogradskog mosta „Mihajlo Pupin“, kompanija Lafarge koja je i učestvovala u izgradnji, je angažovala POSH&media-u povodom dizajna oglasnog rešenja za časopis kojim je i promovisano njihovo učešće u projektu i druge poslovne aktivnosti na teritoriji Srbije.
 
Agencija je pored dizajna oglasa organizovala i posetu mostu povodom fotografisanja istog, a za potrebe dizajna.