PEŠTAN

 

Peštan je vodeća srpska kompanija koja se bavi preradom plastičnih masa, PVC-a, polipropilena i polietilena.

 

U okviru svog proizvodnog asortimana Peštan plasira na tržište nov proizvod - CONFLUO slivnik koji potpuno zadovoljava sve standarde kako doma- ćeg tako i inostranog tržišta. Takodje plasiran je i proizvod PVC prozori i vratabrend koji je prvi put prezentovan na našem tržištu, urađen po svetskim standardima.

 

Peštan i POSH&media ostvarili su saradnju na pro- jektima strateških marketing aktivnosti, prilokom

 

plasiranja novih proizvoda na tržište, a koji podra- zumevaju:

  • Kreiranje branda CONFLUO kao i brenda PVC PROZORI I VRATA (key visual, ime branda i slogan, logo)
  • Izrada promotivnih materijala: katalog, brošura, prospekt
  • Produkcija pomotivnog filma brenda PVC PROZORI I VRATA
  • Izrada POS materijala
  • Brandiranje maloprodajnih objekata, vozila
  • Produkcija pomotivnog filma brenda Confluo
  • Dorada postojećeg web sajta
  • Dizajn oglasa u stručnim časopisima

 

plava linija