PVC - Dizajn korpo materijala

ZADATAK    
Predstaviti Peštan PVC ponudu i proizvodni program kroz štampane i digitalne formate.
           
REŠENJE   
Specifičnost mesta prodaje diktiralo je potrebu izra- de štampanih materijala van standardnih okvira.
Umesto prodajnog kataloga, odlučeno je da se izradi Liflet/tehničko uputstvo koje bi se dobijalo uz kupljeni proizvod, a na kome se pored tehničkih karakteristika nalaze i koraci ugradnje ukoliko se kupac odluči da sam ugrađuje stolariju. Razvijeni su i brošura sa proizvodnim programom i cenovnikom, kao i tehnički prospekt sa karakteristikama proizvoda. Izrađena su rešenja i za brendi- ranje stovarišta, u vidu banera različitih dimenzija i namena. Takođe, pripremljena su oglasna rešenja za bilborde koji se nalaze u blizini stovarišta. Uporedo je rađeno i na pripremi materijala za zvanični web site Peštan-a (baneri, vizuali, tehnički prikazi proi- zvoda, uobličavanje tekstova).
 
 

black line