Redizajn key visuala i logotipa

ZADATAK    
Zadatak se sastojao u blagoj modifikaciji, redizajnu i modernizaciji postojećeg logotipa – znaka i ispisa, kao i redizajnu key visuala.
           
REŠENJE   
Znak je pretrpeo blagi redizajn u odnosu na postojeći, a u sebi sadrži sve opisne elemente u vidu grafizma starog znaka DLHE. Vodilo se računa da se ostane u okvirima svedenog i čvrstog (oblast poslovanja DLHE) ali i da se da nota modernog i konstantnog razvoja.
Tipografija korišćenja za ispis naziva DLHE je konstruisana poštujući sva pravila stvaranja novog fonta. Ispis DLHE se nalazi u samom znaku, autentičan je i aplikativan, a potpada pod konstrukciju slovnih znakova poznatih kao POLITIP. POLITIP su cele reči, ispisi ili matrice urađene u jednom komadu. To su slova koja nisu deo nekog postojećeg pisma već su jedinstvena i konstruisana za logotip koji predstavljaju. Vodilo se računa o dizajnu svakog slovnog znaka ali i o razmacima, usklađenosti ispisa naziva, kompletnoj dinamici ali i duhu tradicije.
Takođe, dve primarne tj osnovne boje: crvena i plava su nepromenjene u odnosu na već postojeće.
Izgradnju novog znaka prati i knjiga grafičkih standarda koja predstavlja kompletno uputstvo, sa pravilima korišćenja korporati- vnog identiteta. Kreirana je u elektronskom i štampanom obliku. Prilikom dizajniranja bilo kakvih promotivnih materijala (brošu- ra, katalog), potrebno je pogledati knjigu standarda i proveriti kakve su aplikacije (primene logotipa, boja) dozvoljene.
 

black line