Redizajn key visuala i logotipa

ZADATAK    
Kompanija Telefonkabl nas je nagažovala sa ciljem redizajna vizuelnog identiteta i logotipa kompanije. Dotadašnji logotip bio je aktuelan dve decenije pa je Telefonkabl želeo da se zadrži veza između starog i novog rešenja ali i da se modernizuje i osavremeni ceo identitet kako bi išao u korak sa modernizacijom privredne grane u kojoj posluju.
           
REŠENJE   
Odabrano rešenje novog logotipa izvedeno je iz starog logotipa, uz zadržavanje iste forme ali uz obaranje linija čime je dobijen moderniji izgled. Uz ispis je dodat grafizam sastavljen od tri tačke koje imaju više značenja (poprečni presek kabla, asocijacija na signal koji se šalje putem kabla...). Zadržana je plava boja kao glavna u identitetu, uz dodatak sive boje kao sekundarne u vizuelnoj komunikaciji.
Novi identitet brenda primenjen je i adaptiran na sve potrebne formate (stationary, brending voznog parka, svetleće reklame...).
 

black line