USAID - SRPSKA BOROVNICA

ZADATAK    
Proizvođači borovnice iz okoline Arilja, podržani od strane USAID-a, pokrenuli su projekat promovisanja Srpske borovnice na teritoriji Srbije ali i na stranim tržištima u okruženju i šire. Akcenat u samom promovisanju stavljen je na izuzetnu hranjlijvu vrednost borovnice. Promovisanje van Srbije zasniva se na sajamskim izlaganjima i drugim skupovima vezanim za uzgajanje i prodaju voća a prvenstveno borovnice. Na teritoriji Republike Srbije, promovisanje je vršeno kroz promocije na mestu prodaje, ali i kroz medijskim kućama koje su podržavale projekat.
           
REŠENJE   
U okviru promovisanja u Srbiji, organizovan je veći broj promocija u okviru Maxi sistema i drugih key account-a u kojima je Srpska borovnica mogla da se kupi. Agencija je planirala i realizovala pomenute promocije i to od dizajna promotivnih materijala, uniformi promo tima, angažovanja promotera i nadzorom samih promocija na terenu. U okviru projekta predviđenog za aktivnosti sa medijima organizovana su druženja redakcija i predstavnika udruženja proizvođača Srpske borovnice na kojima su predstavljane ideje i planovi u povećanju svesti o korisnosti borovnice i mogućnostima njene primene. POSH&media je realizovala pomenute događaje, kao i vodila komunikaciju sa redakcijama i objavama vezanim za projekat.

black line