VIRGINIA

 

„Virginia“ d.o.o. je moderno preduzeće usko spe- cijalizovano za više segmenata u oblasti savremene poljoprivredne proizvodnje, od povrtarstva i cveća- rstva do voćarstva, vinogradarstva i ratarstva.
Kako posluju i izvan granica Srbije, javila se potreba za redizajnom logotipa i izradom promotivnih mate- rijala za domaće i strana tržišta.
Glavni zadatak agencije je bio dizajn novog logotipa uz izradu knjige standarda na odabranom rešenju. Drugi zadatak se odnosi na izradu kataloga svih proizvoda u ponudi, u vidu dvojezične publikacije. Agencija je razvila i template brošuru koja se lako prilagođava novim potrebama, tj proširenjem palete proizvoda i promenama kod postojećih.

 

plava linija