BTL planiranje, organizovanje i realizacija događaja

Below the line (ispod linije) oblici su marketinške promocije proizvoda bez kojih se ne može zamisliti moderna i kompletna marketinška kampanja. BTL pomaže unapređenju prodaje momentalno.
BTL predstavlja finije podešene i na podacima zasnovane kampanje koje su zbog svoje specijalnosti lako merljive.
 
Moderne marketinške kampanje sve više postaju specijalizovane i preporučuju proizvod uskom segmentu potrošača od kojeg se očekuje najbolja reakcija. Kupcu se nudi da vidi, oseti i proba proizvod, da kaže svoje mišljenje o krajnjem rezultatu – sve u svemu skup neprocenjivih podataka koji prave novi koncept eksperimentalnog marketinga.
 
BTL je osim po merljivosti i fokusu, čvršće vezan za prodaju iz još jednog razloga – BTL kampanja služi povećanju prodaje na licu mesta, jer su takve promotivne aktivnosti osmišljene tako da stimulišu potrošnju.
 
U okviru BTL aktivnosti POSH&media nudi organizaciju raznih vrsta događaja.