AUSTROTHERM

Kompanija Austrotherm International, sa sedištem u Austriji, je poznata i priznata kao kompanija koja proizvodi izuzetno kvalitetne XPS i EPS izolacione materijale, profile, polietilenske proizvode i ploče za unutrašnju gradnju u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Svoje poslovanje temelji na konzistentnom kvalitetu, politici inovacija i stručnim obrazovanim kadrovima.

 

Austrijski koncern Austrotherm je 2001. godine prepoznao mogućnost ekspanzije termoizolacionih materijala u Srbiji. Vođeno tom logikom rukovodstvo koncerna je 2001. godine donelo odluku o osnivanju spske “kćerke” kompanije Austrotherm d.o.o. sa sedištem u Valjevu. Veliki uspeh u plasmanu proizvoda (u to vreme uvezenih iz Austrotherm-ovih fabričkih postrojenja u Austriji, Mađarskoj i Rumuniji) na tržištu Srbije i Crne Gore uticao je na odluku rukovodstva koncerna da se već 2003. godine započne sa izgradnjom fabrike, tj. da se otpočne proizvodnja ekspandiranog polistirena (EPS-a) u Srbiji. Iste godine fabrika u Valjevu je počela sa radom, gde se proizvodnja ekspandiranog polistirena odvija po identičnim tehničko-tehnološkim procesima kao i u  ostalim Austrotherm-ovim fabrikama širom Evrope.