CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ CRNE GORE - UNDP

POSH&media organizovala Regionalnu Ministarsku konferenciju o održivom razvoju u Crnoj Gori.
 
U saradnji sa UNDP-om Montenegro POSH&media je ostvarila saradnju sa Centrom za održivi razvoj u Crnoj Gori za koji smo organizovali Regionalnu Ministarsku konferenciju o održivom razvoju. Konferencija se održala 7 i 8 Novembra 2014 godine u hotelu Avala u Budvi, Crna Gora.
 
Jedan od ciljeva konferencije je bio osvrt na trenutno stanje u regionu kada je u pitanju održivi razvoj, kao i na potrebe zemalja u sklopu odabranih tema: održivi turizam i održivi prostorni razvoj, upravljanje prirodnim resursima i adaptacija i mitigacija na klimatske promene. Takođe je bila omogućena diskusija i predviđanje mogućih zajedničkih mera za prevazilaženje postojećih nedostataka i ograničenja sa kojim se suočavamo u svetlu izazova vezanih za buduće sprovođenje post 2015 agende.

Na konferenciji je prisustvovao veliki broj eminentnih imena iz sveta ali i regiona.
Zadatak POSH&medie je uključivao dizajn celokupnog key visuala konferencije, adaptaciji dizajna na sve promo materijale, izradu scenografije, izradu luksuznog totema, pripremu prezentacija kao i realizaciju celog programa i protokola na lokaciji, dizajn i produkcija akreditacija, zastava itd. Dizajn i izradu sajta konferencije, profila na socijalnim mrežama i twitter kampanja kao i live stream tokom konferencije.
 
Na obostrano zadovoljstvo konferencija je protekla na visoko profesionalnom nivou nakon čega je klijent bio jako zadovoljan a POSH&media još jednom dobila pohvalu za odrađan posao.