DRINSKO-LIMSKE HIDROELEKTRANE

 

PD „Drinsko – Limske hidroelektrane„ Bajina Bašta posluje u sistemu Javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije. Sa svojih 9 elektrana čini 10,4% ukupne proizvodnje električne energije u sistemu EPS-a.
 
Privredno Društvo DLHE čine:
-Hidroelektrane Bajina Bašta sa dve hidroelektrane
-Limske hidroelektrane sa četiri hidroelektrane
-Hidroelektrana Zvornik, Mali Zvornik
-Hidroelektrana Elektromorava Čačak sa dve hidroelektrane
 
POSH&media ostvarila je dugoročnu saradnju u okviru koje su, pored redovnih marketinških aktivnosti i projektni zadaci:
 
1. Redizajn logotipa i vizuelnog identiteta
2. Redizajn web sajta
3. Izrada grafičke knjige standarda
4. Produkcija korporativnog filma
5. Izrada kvartalnih internih publikacija – biltena
6. Organizacija korporativnog događaja

 

plava linija