EOS MATRIX

 
 
 
EOS Matrix Srbija je vodeća svetska finansijska kuća specijalizovana za upravljanje potraživanjima.
Saradnja sa POSH-om zasniva se na izradi i adaptaciji oglasnih rešenja za štampane i digitalne medije kao i postavljanje i vođenje Google AdWords kampanje.
Adaptacija oglasa, Google ad words kampanja, izrada oglasnih web banera.
 
 
 
 
 
 
Agencija je u okviru izrade štampanih oglasnih rešenja pratila smernice globalne kampanje, u slučajevima kada zadatak u izradi nije bila čista adaptacija teksta oglasa. Izrada web banera je takođe pratila key visual aktuelne kampanje, uz slobodu prilikom animiranja istih.
Kod postavke i vođenja Google kampanje smo pristupili analizi trenutnog sajta i njegove sadržine, definisali ključne reči kampanje i shodno tome prilagodili sadržaj sajta. Kampanja je bazirana na dugoročno oglašavanje uz stalnu korekciju liste ključnih reči.

 

plava linija