EXCLUSIVE COLORS

 

Posh&media je na ovom projektu imala za zadatak da dizajnira logotip i key visual za Exclusive colors, firmu koja se bavi uređenjem enterijera stambenih i poslovnih prostorija.
 
 
 
Agencija je nakon analize konkurencije, aktuelnih trendova i specificnih potreba klijenta predložila dizajn logotipa koji je u skladu sa osnovnim vre- dnostima i planovima kompanije. Logotip je skla- dan, modernog izgleda koji sa upotrebom živih boja odiše eksluzivnošću i stilom što i jeste bila glavna ideja.
Pored logotipa, Agencija je radila narazvoju key visual-a kompanije i adaptaciji istog kroz pripremu vizit karati, memoranduma, koverata i drugih potrebnih materijala za svakodnevno poslovanje.

 

plava linija