FEST 2010

 

Predlog kampanje filmskog festivala FEST 2010
 
POSH&media je idejni koncept festivala predložila kroz slogan: "FEST FOOD"
 
Objašnjenje i razradu tog koncepta POSH je video ovako:
Jednom godišnje, međunarodni filmski festival u Beogradu označi kraj velikog filmskog posta. Bioskopske dvorane tada otvaraju svoja vrata stoti- nama hiljada izgladnelih filmofila koji će uživati u filmskim specijalitetima iz celog sveta kroz jednu veselu, ali pristojnu filmsku gozbu. 
"Fest Food" je hrana za oči, hrana za uši, za glavu, za um. To je hrana za dušu Beograđana željnih dobrih filmova, ali možda još više mekanog biosko- pskog mraka, prepunih dvorana, dobrog druženja u foajeima, festivalske atmosfere, kvalitetnog i zani- mljivog kulturnog događaja koji je baš po njiho- vom gurmanskom filmskom ukusu. 

 
Konzumacija hrane predstavlja osnovnu potrebu ljudskog tela: zadovoljava glad, daje snagu i održava u životu. Kreativni koncept "Fest Food", koristeći se paralelom između hrane i filma, uvodi konzumaciju ovog drugog kao zadovoljenje osnovne potrebe ljudske duše - potrebe za kulturom. 
Ako je gozba - Fest nije bahanalija. Filmska ponuda je obilata, ali i dobro odabrana, konzumira se inte- nzivno, ali i umereno. I kao što loša hrana šteti telesnom zdravlju, a kontrolisano unošenje nekih namirnica može da izleči, konzumiranje dobrih filmova sa velikog platna isceljuje naše duše zaga- đene kičom i neukusom sa malih ekrana.
 
Sadrzaj:
Dva predloga koncepta - Ideja kampanje, key visual, plakat, novinski oglas, TVC, bilbord/citylight, vodič, katalog, program, ulaznica,  brendiranje bioskopa, uniforme hostesa, promo pult, web design, storyboard, radijska reklama, predlozi sponzora

 

plava linija