FON

 

NOVI VIZUELNI IDENTITET

 
OPIS PROJEKTA
 
  • Predlaganje idejnog rešenja znaka i logotipa fakulteta
  • Kreiranje knjige grafičkih standarda na osnovu usvojenog predloga rešenja
  • Tipografija 
  • Boje
  • Pozicioniranje nijanse osnovne boje i predlog dodatnih boja za studijske grupe

 
CILJ PROJEKTA - kako to POSH vidi
 
Suština FON brenda koji u svoj koncept grafičkih primena implementira agencija POSH poseduje nekoliko ključnih karakteristika:
 
  • Korelacija sa budućim studentima i pokretanje potrebe za FON vrednostima
  • Unapređenje imidža fakulteta
  • Obezbeđivanje različitosti FON-a od drugih visoko obrazovnih institucija koja će biti dugotrajnog karaktera (širenje awareness-a brenda FON)
  • Inspirativnost FON brenda koja podstiče zaposlene i partnere institucije
 
Na samom konkursu za izradu idejnog rešenja zna- ka i logotipa Fakulteta organizacionih nauka uče- stvovalo je 20-tak renomiranih agencija iz regiona. POSH&media je ušla u najuži izbor sa još jednom agencijom, na žalost ali i kao podsticaj da sledećeg puta budemo još bolji i samouvereniji POSH&media je zauzela 2. mesto.

 

 

plava linija