GASTRO GUIDE

 

Kompanija Gavrilović Guide, koja je pokrenula pro- jekat Vodiča sa popustima, tj gastronomskog i turističkog vodiča u okviru cele Srbije, uz koji se dobija i VIP ID kartica, uz pomoć koje se koriste mnogi popusti u svim ponudama iz vodiča. Na početku projekta klijent je odabrao POSH&media za bliskog saradnika.
 
Glavni zadaci su bili dizajn logotipa, dizajn vodiča i VIP ID kartice.
POSH je sa zadovoljstvom pristupio izradi logotipa, motivisan novim izazovom i svežom idejom klijenta. Uz razvoj logotipa, uporedo se razmišljalo o formatu, izgledu i konceptu vodiča. Iz finalno odobrenog dizajna logotipa je definisana i korica Vodiča. Nakon toga se krenulo sa analizom i definisanjem strukture i sadržaja Vodiča i na njegovom vizuelnom uobličavanju. VIP kartica je dizajnirana u duhu novo-formiranog vizuelnog identiteta Vodiča. Agencija je uz navedene projekte radila i na izradi lifleta, cenovnika oglašavanja, vizit karti i drugih potrebnih materijala za realizaciju ovog ozbiljnog logističkog poduhvata.
 

plava linija