JP ELEKTROMREŽA SRBIJE

JP Elektromreža Srbije je savremeno koncipirana kompanija koja odgovorno i efikasno obavlja funkcije operatora prenosnog sistema i tržišta električne energije u Srbiji kao delatnosti od opšteg interesa. JP Elektromreža Srbije sarađuje sa POSH&mediom na polju praćenja medijskih objava i analitiku istih.