LAFARGE BFC

Poslujući u 78 zemalja širom sveta kompanija Lafarge uspešno odgovara zahtevima održive gradnje u oblasti stanovanja i infrastrukture, vođen potrebama svojih kupaca, arhitekata i zajednica u kojima posluje.

Sedište Lafarge-a se nalazi u Parizu i trenutno se fokusira na razvoj poslovanja na tržištima sa tendencijom brzog rasta, primarno u Aziji i na Bliskom istoku.

Kompanija Lafarge i svojim sedištem u Srbiji angažovala je POSH&mediu na više projekata kao što je organizacija događaja, dizajn promotivnih materijala, dizajn oglasa, fotografisanje itd. Na obostrano zadovoljstvo ova divna saradnja još uvek traje i produžava se.