LUŠTICA BAY

 

Luštica development A.D. by ORASCOM DEVELOPMENT
Preko 20 godina Orascom Development je pozicio- nirao sebe kao lidera u razvoju kompletno integrisanih i razvijenih gradova i naselja širom sveta. Koncept podrazumeva kompletno izgrađena naselja koja uključuju A klasu golf terena, marine izgrađene po najvećim standardima kao i svu prateću infrastrukturu.
 
Švedski bazirana kompanija sa većinskim engle- skim kapitalom Orascom development ima jaku poziciju Real estate u Egiptu, bliskom Istoku (Maroko, Oman, Jordan) ali i zemljama kao što su: Švajcarska, Montenegro i Engleska.  Grupacija nudi ekspertizu u hotelijerstvu, privatnim vilama, apartmanima, sportskim i socijalnim događajima kao i kompletnoj pomoćnoj infrastrukturi.
 

 
POSH&media je bila angažovana od strane ORASCOM developmenta za predloge razvoja identiteta kao i pozicioniranje obale Luštice koja se nalazi u Tivtu u Crnoj Gori. Kao jedno od luksuznih naselja sa bogatom ponudom planiranim da bude izgrađeno do 2015. godine.
 
Projekat:
kreiranje identiteta i pozicioniranje brenda 
– brošura prodajnih kapaciteta
dizajn i održavanje web sajta
 
Projekat je osim vizuelnog dela (logotip, dizajn brošure, web sajta, piktograma itd.) sadržao i osmi- šljavanje slogana, korporativnog teksta, podslogana, ali i osmišljavanje koncepta snalaženja u samom gradu kao i predlog kompletne marketing strategije, odnosno pozicioniranja brenda kroz niz promo- tivnih aktivnosti: media događaji, sajmovi, Open days, oglasi, socijalne mreže, web site itd.
 
Više informacija na našem blogu.

 

plava linija