MANASTIR ŠUDIKOVA

 

Manastir Šudikova lociran na desnoj obali Lima kod Berana, dotira još iz 16. veka. Jedan od najsta- rijih pisanih spomenika nastao u Šudikovi jeste “Svetootački zbornik”, koji se danas nalazi u mana- stiru Svete Trojice. Predstavljao je duhovni i kultu- rni centar sa svojim istaknutim školama: prepisivačkom, spisateljskom, freskopisačkom i slikarskom. Turci su spalili manastir 1738. godine. Manastir je počeo da se obnavlja 2005. godine.
 
 
POSH&media je radila na projektu kreiranja vizulenog identiteta manastira Šudikova i povećanju poznatosti te duhovne i kulturne tvorevine.

 

plava linija