MONUS

 

Monus je renomirani proizvođač cigareta Fast. Postojeća linija proizvoda vremenom je upotpu- njena i familijom cigareta „Monus” srednjeg cenovnog segmenta. 
 
Agencija POSH&media je februara 2010. dobila poziv na pitch.
 
Zadatak je podrazumevao redizajn postojećeg pako- vanja Monus cigareta uz zadražavanje svih posto-
 

 
jećih prepoznatljivih elemenata pomenutog brenda, blagu stilizaciju i osveženje.
 
Inspiracija prilikom izrade elemenata:
 
• Kolutovi dima
• Cvet
• Elegantno
• Ženstveno
• Nežno
• Inovativno
• Moderno
• Atraktivno

 

plava linija