NIS - Naftna Industrija Srbije

NIS je jedna od najvećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, promet širokog asortimana naftnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike.

POSH&media sarađuje sa NIS-om od januara 2015. godine na polju grafičkog dizajna i pripreme za štampu a za potrebe brendova NIS Petrol, Gazprom, Aromatik, Ultra D i drugim pripadajućim brendovima.