POBEDA

 

Pobeda Compani je jedna od vodećih fabrika za proizvodnju predmeta od plastike za domaćinstvo, industriju i široku potrošnju.
 

 
POSH agencija radi na kreiranju kreativnog koncepta etiketa za proizvode različitih namena, kao i na dizajnu samih pakovanja.
 

 

plava linija