S SERVIS

 

Studentska zadruga S servis, započela je saradnju sa POSH-om praktično od prvih koraka pri otvaranju same zadruge. Saradnja između zadruge i agencije traje od tada a zajedno smo radili na svim mate- rijalima koji su neophodni za kvalitetnu i profe- sionalnu uslugu po čemu se S servis ističe.
POSH&media je kao prvi zadatak imala dizajn po- slovnih papira a na osnovu već postojećeg logotipa, potrebnih za samo funkcionisanje servisa (pristu- pnice, članske kartone, članske karte, koverte, memorandume, fascikle...) nakon čega se radilo na redizajnu web site-a, dizajnu interfejsa mobilne aplikacije, pripremi materijala za Facebook, Linked In i Twitter, izrade mnogih reklamnih formata za promocije (promo pult, roll up, plakati, lifleti...), brendiranju poslovnice (spolja i unutra)...
 

plava linija