TELEFONKABAL

 

TELEFONKABL je jedan od najvažnijih stalnih izvođača na objektima i infrastrukturi preduzeća poput JP PTT saobraćaja Srbija, Telekoma Srbije, Železnica Srbije i institucija poput MUP Srbije i Vojske Srbije.

 

 

Na izgradnji novog vizuelnog identiteta ove kompa- nije angažovana je agencija POSH&media. Osmišljen je nov key visual koji spaja tradicionalno i moderno, uz simbolični prikaz kabla kao nosećeg elementa identita kompanije.
 
 

 

plava linija