VAST

 

 
Vast.com je vodeći vertikalni web pretraživač sa milionima korisnika mesečno. Vast automatski agregira podatke sa desetina hiljada web sajtova, klasifikuje ih, filtrira i indeksira za brzu pretragu. Vast platforma omogućava vertikalno pretraživanje kompanijama kao što su Yahoo, Bing, AOL, Orbitz, Southwest, Kelley Blue Book i Overstock.
 

 

POSH&media je za Vast sprovela dizajn enterijera poslovnog prostora, kreirajuci prtom koncept koji se tematski podudara sa delatnošću Vast-a. 

 

 

 

plava linija