Grafički dizajn i strateški marketing

Grafički dizajn. Dizajn i priprema za štampu komunikacija različitih medija: novine (oglasi), časopisi (prelom i dizajn časopisa, oglasa), plakati, bilbordi, vizit kartice, katalozi, brošure, bilteni, lifleti, marketinške kampanje proizvoda i usluga itd. Takođe uključuje grafički dizajn prilagođen elektronskim medijima tj. internetu, televiziji i drugim medijima (vizuali koji prate tv reklame, dizajn internet banera, dizajn elektronskih lifleta itd.)
U opseg grafičkog dizajna pripada i osmišljavanje vizuelnih elemenata kao što su tipografija, izrada ilustracija, izrada simbola i određivanje tipskih boja s ciljem prenošenja neke poruke određenoj publici.
 
 
Strateški marketing. Pristup upravljanju marketingom, pod kojim se podrazumeva kontinuirani proces prilagođavanja preduzeća promenljivoj okolini. Strateški marketing se definiše kao aktivan proces određivanja i vođenja marketinških aktivnosti prema marketing ciljevima koje smo prethodno osmislili i definisali.
 
Strateški marketing obuhvata:
  – Analizu faktora okruženja, snagu i slabosti preduzeća
  – Utvrđivanja ciljeva
  – Strateško planiranje marketinga
  – Formulisanja strategije na nivou kompanije ili članice kompanije
  – Sprovođenje strategije, razvoj marketing programa koji su usmereni ka zadovoljenju potreba ciljnih tržišta
  – Kontrolu i reviziju marketinga