Internet marketing

Internet marketing uopšteno predstavlja korišćenje pretraživanja i prezentovanja na Internetu u cilju sticanja profita. Prezentovanje na internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim segmentima u odnosu na standardno reklamiranje. Pretraživanje na Internet-u predstavlja ispomoć prezentovanju u slučaju postojanja vaše prezentacije. Kako je Internet marketing nova oblast u savremenim sistemima komunikacije i u marketingu uopšte, postoje mnoge zablude i čine se mnoge greške u predstavljanju firmi, proizvoda i usluga na Net-u.

Predstavićemo vam šta je i kako treba da izgleda pravi Internet marketing.