blogovanje

Kreiranje novog imena grupacije Workforce

12.03.2018
0

Krajem 2017. godine doneta je odluka o udruživanju svojih 6 kompanija u jednu HR Grupaciju, te je jedan od zadataka agencije bio osmišljavanje naziva grupacije , osmišljavanje brenda grupacije, izrada brend strategije grupacije, izrada potrebnih vizuala i grafičkih rešenja i podrška u procesu tranzicije.
Pedstavljamo vam jedan od predloga vizuala koje smo kreirali za potrebe ovog projekta.


 Komentari

0

Ostavite komentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *